8 Ročný Kapuško :)

Niektoré vyvážené a naťahovacie cvičenia, ktoré urobil Kapo 💪, kto by povedal, že tento chlapec bude mať na budúci rok 8 rokov 🙂

Some balanced & stretching exercise done by Kapo 💪 who will say this boy will be 8 years young next year? 😍

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.